ANUNCI DE L’AFA INSTITUT ESCOLA ELS TRES PINS DE VALLROMANES

Es fa públic per al general coneixement que l'Ajuntament de Vallromanes, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 5 d'abril de 2023, ha aprovat el conveni entre l'Ajuntament de Vallromanes i AFA Institut Escola Els Tres Pins de Vallromanes al finançament de projectes educatius per al 2022, amb una aportació de 12.700e