Qui som?

L’AFA de l’IE Els Tres Pins és una associació sense ànim de lucre formada per tots aquells pares,
mares i tutors que voluntàriament hem decidit participar, doncs creiem que l’educació del nostres
fills i filles és una responsabilitat compartida.

Com a associació estem inscrits legalment en el Registre d’Associacions, ens representa una Junta
Directiva que escollim cada 4 anys en l’Assemblea General i ens regim per uns Estatuts.

 

Que volem?

Els nostres objectius són cooperar amb el centre per aconseguir una educació de qualitat,
gestionar totes les activitats i serveis fora de l’horari lectiu, i promoure la participació de les famílies
en les activitats del centre.