Servei acollida matí: De 7.30 a 9.00h

Servei acollida tarda: De 16.30 a 17.30h.


CONDICIONS DEL SERVEI D'ACOLLIDA

 

USUARI/A FIX I ESPORÀDIC

  • USUARI/A FIX: Es considera usuari/a fix l’usuari/a que faci ús del servei d’acollida tots els dies de la setmana.
  • USUARI/A ESPORÀDIC: S’entendrà com esporàdic l’usuari/a que no faci ús del servei tots els dies de la setmana.

 

FORMA DE PAGAMENT

  • FORMA DE PAGAMENT: Mitjançant domiciliació bancària, que es tramitarà del dia 1 al 5 de cada mes. El cobrament per domiciliació serà a mes vençut. També es podrà realitzar per transferència, enviant el comprovant a la coordinadora del menjador del dia 1 al 5 de cada mes.
  • Número de compte corrent servei d'acollida: ES88-0182-1013-1102-0156-8991
  • Els alumnes que sol·licitin el servei d'acollida pel curs 2020-2021 han d’estar al corrent de pagament per fer ús del mateix.
  • L’impagament d’una mensualitat del servei de menjador i/o servei d'acollida impossibilita l’ús del servei al mes següent.
  • Es carregaran els rebuts tornats, amb les despeses que es generin, en la següent emissió.

 

PREU DEL SERVEI D'ACOLLIDA

SERVEI D'ACOLLIDA USUARI/A FIX (Preu usuari/a mensual - iva inclòs)

 

Preu usuari/a (mensual) Preu usuari/a germà (mensual)

 

90 minuts (5 dies/setmana) 40,00 € 38,00 €

90 minuts (4 dies/setmana) 32,00 € 30,40 €

90 minuts (3 dies/setmana) 24,00 € 22,80 €

60 minuts (5 dies/setmana) 30,00 € 28,50 €

60 minuts (4 dies/setmana) 24,00 € 22,80 €

60 minuts (3 dies/setmana) 18,00 € 17,10 €

30 minuts (5 dies/setmana) 20,00 € 19,00 €

30 minuts (4 dies/setmana) 16,00 € 15,20 €

30 minuts (3 dies/setmana) 12,00 € 11,40 €

 

 

SERVEI ACOLLIDA USUARI/A ESPORÀDIC (Preu usuari/a dia - iva inclòs)

 

30 minuts: 2,65 €

60 minuts: 3,70 €

90 minuts: 4,25 €

 

CANVIS CONDICIONS SERVEI D'ACOLLIDA

Tots els canvis que es vulguin realitzar en les condicions del servei d'acollida (baixes, dies, etc.), s’haurà d’informar a la coordinació del centre abans del dia 20 de cada mes i s’aplicaran a partir del dia 1 del mes següent.

 

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Podreu contactar amb la coordinadora de DLL a DV de 9 hores a 12:00 hores mitjançant una trucada, enviant un whatsApp o correu electrònic:

 

Telèfon de contacte: 661 048 810

Correu electrònic: espaimigdiatrespins@gmail.com