Les Comissions o Grups de Treball

Les Comissions o Grups de Treball són un grup de pares, mares i/o tutors que es comprometen a
impulsar i organitzar les diferents tasques que l’AFA necessita per acomplir els seus objectius.

Actualment, comptem amb les següents comissions:

 Comissió Festes

 Comissió Valors

 Comissió Comunicació

 Comissió Extrasescolars

 Comissió Menjador

 Comissió Material

Participar en una comissió no significa necessàriament assistir a reunions als vespres, sinó que
comporta coordinar-se amb els altres membres i responsabilitzar-se d’una gestió o tasca determinada (alguns exemples: fer telefonades, ajudar a preparar les diferents festes, revisar factures, anar a comprar allò que es necessiti, reunir-se amb els proveïdors de serveis en hores convenients, etc.).

Coneix amb detall què fa cada una de les comissions.