Què fem?

Els nostres objectius són cooperar amb el centre per aconseguir un educació de qualitat,
gestionar totes les activitats i serveis fora de l’horari lectiu i promoure la participació de les famílies
en les activitats del centre.

  • Col·laborem amb l’equip docent en el bon funcionament de l’escola.
  • Aportem finançament a l’escola en alguns aspectes on el seu pressupost no hi arriba. Com a exemple: hem comprat pissarres digitals, hem ampliat fons de la biblioteca, etc.
  • Formem part amb representació pròpia al Consell Escolar del centre*.
  • Atenem i canalitzem les inquietuds o iniciatives dels pares i mares relacionades amb l’escola, a través de les institucions escolars, el Consell, els delegats de curs i les comissions.
  • Gestionem el servei d’acollida de matí i de tarda.
  • Gestionem el menjador.
  • Impulsem, organitzem i fem seguiment d’ activitats extraescolars.
  • Col.laborem amb l'escola en les festes internes de Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, Fi de curs, i Comiat de 6è.
  • Impulsem, creem i gestionem els diferents canals de comunicació de l’AFA amb les famílies (Web, Facebook).
  • Gestionem tots els tràmits administratius necessaris pel bon funcionament de l’AFA.

*Òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre.
Hi ha representats tots els col·lectius: direcció, professorat, alumnat, pares i mares i personal
d’administració i serveis. La funció principal és vetllar pel bon funcionament
i l’organització del centre.