Comissió Extraescolars

Objectiu:

Coordinar i gestionar cada una de les activitats extraescolars, vetllant en tot moment per la seva qualitat i millora continua.

 

Tasques:

  • Seleccionar i contractar els proveïdors de cada una de les activitats.
  • En coordinació amb la comissió de comunicació, facilitar informació a totes les famílies interessades en inscriure’s (xerrades informatives).
  • Facilitar la comunicació entre el proveïdor i les famílies: informant de tot allò necessari per a l’activitat, de les dates de les jornades ofertes, i recollint qualsevol proposta, inquietud i dubte de les famílies o del proveïdor.
  • Fer el seguiment econòmic de cada una de les activitats.
  • Fer el seguiment del funcionament de les activitats i resoldre les incidències.
  • Col·laborar en l’organització de les representacions de final de curs o jornades de portes obertes.
  • Vetllar per la qualitat del servei i la seva millora continua.

 Vols participar?

Participar en una comissió no significa necessàriament assistir a reunions als vespres, sinó que comporta coordinar-se amb els altres membres i responsabilitzar-se d’una gestió o tasca determinada (alguns exemples: fer telefonades, ajudar a preparar les diferents festes, revisar factures, anar a comparar allò que es necessiti, reunir-se amb els proveïdors de serveis en hores convenients…).

Uneix-te al grup de WhatsApp amb aquest codi QR!