Comissió de Festes

Objectiu:

Organitzar i coordinar totes les festes de l’AFA, les quals es celebren fora de l’horari escolar: Festa Nadal, Xocolatada de Carnestoltes, Sant Jordi, Jornada Esportiva, Fi de curs, Sopar de 6è.

Col·laborar amb l’escola en l’organització d’algunes de les seves festes (dins horari escolar): Festa Nadal (foto alumnes i classes), Festa Carnestoltes i Sant Jordi.

Organització:

Hi ha un grup de pares i mares estable per planificar tota la logística, contractar proveïdors i organitzar diferents accions, si bé sempre es necessita la col·laboració puntual (abans, durant i/o després de la festa) de més voluntaris.

Tasques:

  • Planificar festes i organitzar tota la logística necessària.
  • Amb ajuda de la comissió de comunicació, informar als pares dels esdeveniments, així com si es necessiten o no voluntaris puntuals.
  • El dia de la festa: fer el muntatge de tot allò necessari (carpa, música, tanques, etc.) i, posteriorment, el desmuntatge (ordre i neteja són fonamentals perquè dilluns puguin començar les classes).

 Vols participar?

Participar en una comissió no significa necessàriament assistir a reunions als vespres, sinó que comporta coordinar-se amb els altres membres i responsabilitzar-se d’una gestió o tasca determinada (alguns exemples: fer telefonades, ajudar a preparar les diferents festes, revisar factures, anar a comprar allò que es necessiti, reunir-se amb els proveïdors de serveis en hores convenients, etc.).