Comissió Valors

Objectiu:

Conscienciar als alumnes de la importància de la solidaritat en la vida en comunitat, tot impulsant activitats que els permetin prendre consciència.