Comissió Xandalls

Objectiu:

Aquesta comissió és puntual. Es solen fer 2 o 3 comandes a l'any.

Tasques:

  • Facilitar als pares que puguin veure els xandalls i triar talles.
  • Preparar la botiga online.
  • Recollir les comandes dels xandalls a nivell de famílies.
  • Passar la comanda a l’empresa proveïdora.
  • Informar als pares de l’arribada del material i lliurar-lo.
  • Gestionar els pagaments dels xandalls.

 

 

Vols participar?

Participar en una comissió no significa necessàriament assistir a reunions als vespres, sinó que comporta coordinar-se amb els altres membres i responsabilitzar-se d’una gestió o tasca determinada (alguns exemples: fer telefonades, ajudar a preparar les diferents festes, revisar factures, anar a comprar allò que es necessiti, reunir-se amb els proveïdors de serveis en hores convenients, etc.).